ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2020/2021 Г. В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СОЗОПОЛ

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Созопол предлага за седмокласниците прием в две паралелки:

ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА „СОФТУЕРИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ – ако желаете кариера в най-бързо развиващия се и най-високо платения сектор от пазара на труда, кандидатствайте за паралелка с профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ. Специалистите в сферата на високите технологии намират реализация лесно и са високо ценени от всички работодатели, независимо от сферата на дейност.

Обучението в паралелка с профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ Ви осигурява качествена подготовка не само в сферата на информатиката и информационните технологии, но също така и по английски език и математика. В осми клас приоритетен е английският език с 12 учебни часа седмично, което гарантира системност и дълготрайност на знанията и уменията. Основните насоки, в които се извършва обучението по информатика и информационни технологии са програмиране, предпечатна подготовка, графичен дизайн, уеб дизайн, моделиране на процеси и обекти. Изучават се програми за обработка на звук и видео, основи на цифровата фотография, обработка на цифрови изображение – растерна, векторна и фрактална графика. В основи се изучават текстообработка, електронни таблици, бази данни, създаване на мултимедийни презентации.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА „ОРГАНИЗАЦИЯ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ – ако желаете кариера в най-търсеният сектор в България – Туризма, кандидатствайте в паралелка с професия „Хотелиерство“ и специалност „Организация в хотелиерството“. Туризмът е отрасъл с приоритетно значение в нашия регион. Перспективите за развитието му са свързани със създаване, усъвършенстване и модернизиране на различни видове хотели и места за настаняване.
Специалността дава знания по организация и управление на всички дейности в хотела, свързани с посрещането, настаняването, изхранването и обслужването на туристите, управлението и техниката в хотелиерството и ресторантьорството; допълнителните дейности в хотела; съвременните маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите за работа и изискванията за високо
качество на хотелиерския продукт, съответстващ на категорията на обекта.

 

Comments are closed.