СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Созопол

Тук ще откриете полезна информация за живота, събитията, образователно-възпитателните дейности в училището, учебния процес, учителските кадри и начина му на управление, за да прецените предимствата му и да получите отговори на въпросите, които имате.

В нашето училище учениците получават задълбочени теоретични познания и ценни практически умения. Тези познания и компетентности улесняват техния добър професионален избор и реализация. Един от важните приоритети в работата на педагогическата колегия е личностното израстване на всеки отделен ученик.

Свидетелство за доброто ниво на образование в училището e обстоятелството, че нашите ученици продължа-ват обучението си в елитните гимназии и във висшите учебни заведения в страната и чужбина.

Контакти:

sou.sozopol@gmail.com

Телефон: +359(0)550-2-25-35

ул. Каваци 9А, гр. Созопол

Работно време:

  • Понеделник-Петък 8:00 - 8:40
  • Thu-Fri 8:45 - 9:30
  • Sat 9:35 - 10:20

    * Всички полета са задължителни

    СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол